داده‌های شاخص تولید آمریکا

داده‌های شاخص تولید آمریکا
1401/07/27 415 0 دیدگاه
مدت زمان مطالعه : دقیقه

بر اساس نظرات شرکت‌هایی که در نظرسنجی اکتبر 2022 تولید امپایر استیت شرکت کردند، فعالیت تجاری در نیویورک نسبتا کاهش یافته است. شاخص شرایط عمومی کسب و کار با هشت واحد کاهش به ( 9.1 - ) رسیده است.سفارش‌های جدید، سفارش‌های تکمیل نشده و محموله‌ها همگی نسبت به ماه گذشته تغییر اندکی داشته‌اند. زمان تحویل ثابت مانده و موجودی‌ها بالا رفته است و شاخص های بازار کار به افزایش اندک در اشتغال و میانگین هفته کاری اشاره می‌کنند. قیمت نهاده‌‌ افزایش یافته، در حالی که سرعت افزایش قیمت فروش ثابت مانده است. با نگاهی به آینده، شرکت‌ها انتظار ندارند که شرایط کسب و کار در شش ماه آینده بهبود یابد.


23% از پاسخ دهندگان گزارش دادند که شرایط در طول ماه بهبود یافته است در حالی که 32% از بدتر شدن شرایط می‌گویند. همینطور شاخص سفارش‌های جدید بدون تغییر در 3.7 باقی مانده که نشان‌دهنده افزایش جزئی در سفارشها بوده است. این در حالیست که شاخص محموله ها با 20 واحد کاهش به 0.3 – رسیده که نشان‌دهنده کاهش محموله‌ها پس از افزایش قابل توجه در ماه گذشته است. شاخص سفارش‌های تکمیل نشده به 3.7- رسیده که نشان می‌دهد سفارشات تکمیل نشده اندکی کاهش داشتند.


شاخص زمان تحویل برای سومین ماه متوالی نزدیک به صفر می‌باشد که نشان‌ می‌دهد زمان تحویل ثابت مانده است. شاخص موجودی‌ها به 4.6 کاهش یافته که نشان از افزایش اندک موجودی‌ها می ‌دهد. شاخص تعداد شاغلین با اندکی تغییر به 7.7 رسیده که نشان‌دهنده افزایش جزئی در اشتغال می‌باشد و میانگین شاخص هفته کاری به 3.3 صعود کرده که نشان از افزایش اندک ساعات کاری در هفته می‌باشد. شاخص هزینه‌های پرداختی پس از افت قابل توجه در سه ماه گذشته با 9 واحد افزایش به 48.6  واحد رسید از آن طرف شاخص دریافتی قیمت‌ها در 22.9 ثابت ماند.


شاخص شرایط آینده بیزینس‌ها با 10 واحد کاهش به 1.8 – رسیده است که نشان می‌دهد شرکت‌ها انتظار بهبود شرایط در شش ماه آینده را ندارند. شاخص سفارش‌ها و محموله‌های جدید آینده ضعیف باقی‌مانده‌است اگرچه انتظار می‌رود اشتغال همچنان افزایش یابد. انتظار می‌رود که زمان‌های تحویل کوتاه شود و برنامه ریزی شده است که هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای ماه‌های آینده افزایش یابد.

منبع: newyorkfed

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید

search credit cards
search credit cards
نظر ثبت شده 0
منوی سایت