مشاور پذیرش در بورس

خدمات مشاوره پذیرش و عرضه اوراق بهادار در بورس ها توسط یک نهاد مدیریت دارایی حرفه ای انجام می پذیرد. در بخش مشاوره پذیرش، این نهاد به عنوان رابط اصلی متقاضی پذیرش در بورس،تمام یا بخشی از وظایف فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف مقاضی انجام می دهد. در بخش خدمات مشاوره عرضه نیز در زمینه انتشار و عرضه اوراق بهادار مشاوره ارائه می دهد . شرکت کارگزاری سهام بارز از سال 1400 موفق به اخذ مجوز مشاور پذیرش و مشاور عرضه گردیده و با توجه به قابلیت و زیر ساخت موجود در این مجموعه  این امکان را فراهم می‌سازد تا بتوانیم در حوزه‌های پذیرش و عرضه سهام در بازارهای بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، خدمت رسانی نماییم.


مزایا و ویژگی های عرضه و پذیرش

  • سهولت در تامین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار
  • افزایش شفافیت مالی شرکت ها
  • توسعه رویکرد شراکت محوری شرکت و همچنین ایجاد فرصت شراکت مردم در کسب و کار های موفق
  • استفاده از معافیت های مالیاتی
  • به روز رسانی ارزش ذاتی شرکت
  • کسب وجهه، اعتبار و اعتماد عمومی و افزایش قدرت جذب سرمایه داخلی و خارجی
  • سهولت در کسب و تامین مالی از طریق شبکه بانکی و سایر روش های تامین مالی

سوالات متداول
منوی سایت