شماره حساب های سهام بارز

بانک ملی ایران
نام شعبه :‌ بورس کد شعبه :‌ 695

شماره حساب : 104823968003 - شماره کارت 6037991899531127
شماره شبا : IR440170000000104823968003
بانک سامان
نام شعبه :‌ سرو کد شعبه :‌ 849

شماره حساب : 849-40-56856-1
شماره شبا : IR700560084904000056856001
بانک اقتصاد نوین
نام شعبه :‌ حافظ کد شعبه :‌ 106

شماره حساب : 106-2-56000-1
شماره شبا : IR260550010600200056000001
بانک تجارت
نام شعبه :‌ تخصصی بورس کد شعبه :‌ 1043

شماره حساب : 104319386
شماره شبا : IR450180000000000104319386
بانک آینده
نام شعبه :‌ وصال شیرازی کد شعبه :‌ 272

شماره حساب : 100149569004
شماره شبا : IR360620000000100149569004
بانک دی
نام شعبه :‌ حافظ کد شعبه :‌ 129

شماره حساب : 100097785004
شماره شبا : IR520660000000100097785004
بانک شهر
نام شعبه :‌ حافظ شمالی کد شعبه :‌ 249

شماره حساب : 100500100 ( شماره پایانه: 06905247 )
شماره شبا : IR210610000000000100500100
بانک ملت
نام شعبه :‌ سه راه طالقانی کد شعبه :‌ 68072

شماره حساب : 7018578406
شماره شبا : IR570120000000007018578406
پاسارگاد
نام شعبه :‌ میدان مادر کد شعبه :‌ 212

شماره حساب : 212-110-14585959-1
شماره شبا : IR660570021211014585959001
ایران زمین
نام شعبه :‌ میدان ولیعصر کد شعبه :‌ 126

شماره حساب : 1261114446061
شماره شبا : IR820690012601101444606001
بانک کارآفرین
نام شعبه :‌ بلوار ناهید کد شعبه :‌ 643

شماره حساب : 101072732607 (شماره کارت: 6274881399526440)
شماره شبا : IR200530000000101072732607
بانک پارسیان
نام شعبه :‌ ابوذر فلاح کد شعبه :‌ 1225

شماره حساب : 20100579205602 ( شماره کارت: 6221061225606872 )
شماره شبا : IR440540122520100579205602
کشاورزی
نام شعبه :‌ ملاصدرا کد شعبه :‌ 1245

شماره حساب : 995158736
شماره شبا : IR640160000000000995158736
گردشگری
نام شعبه :‌ قائم مقام کد شعبه :‌ 114

شماره حساب : 114-92-770491-1
شماره شبا : IR750640011400920770491001
مسکن
نام شعبه :‌ شهید قندی کد شعبه :‌ 2487

شماره حساب : 14005352092
شماره شبا : IR160140040000014005352092
بانک ملت بابت معاملات بورس انرژی(پیش دریافت)
نام شعبه :‌ سه راه طالقانی کد شعبه :‌ 1268072

شماره حساب : 9599466676
شماره شبا : IR27012000000000959946676
منوی سایت