تحلیل بنیادی سهگمت سیمان هگمتان

خشایار 1402/12/21 213 0 دیدگاه
مدت زمان مطالعه : دقیقه

از سال مالی 99 تا 401 به ترتیب 13، 18 و 25 درصد از مقدار فروش شرکت از محل صادرات کلینکر بوده است که این عدد در سال مالی جاری به 7 درصد کاهش یافته است. از همین رو کاهش هزینه حمل و در نتیجه هزینه های فروش را به همراه داشته است. برای سال مالی بعد نیز ترکیب فروش مشابه سال 402 اعمال شده است.

هگمتان مالکیت 51 درصدی سیمان نهاوند را داراست، درصد تقسیم این شرکت در سالهای  99، 400 و 401 به ترتیب 90 ، 96 و 72 % بوده و پیش بینی می شود با فرض تقسیم 90درصدی در سال جاری و سال بعد به ترتیب از این محل 118 و 153 میلیارد تومان شناسایی کند. نهاوند که مراحل عرضه اولیه آن انجام شده است به احتمال زیاد در سال مالی 1403 به بازار عرضه خواهد شد. عرضه 10% آن می تواند 100 تومان به ازای هر سهم به سود سهگمت بیافزاید که در پیش بینی سود لحاظ نشده است.

مجمع سهگمت احتمالا اردیبهشت ماه برگزار می شود و با فرض تقسیم سود 90 درصدی نسبت D/P  آن، 15% خواهد بود. (درصد تقسیم سهگمت از سال 99 تا 401 به ترتیب 112 ، 103 و 77 درصد بوده است).

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید

search credit cards
search credit cards
نظر ثبت شده 0
منوی سایت