تحلیل بنیادی فولاد کاوه جنوب کیش

خشایار 1403/01/28 135 0 دیدگاه
مدت زمان مطالعه : دقیقه

علاوه بر کاهش فروش در زمستان، عطف به ماسبق شدن نرخ برق برای کل سال مالی 1402 باعث خواهد شد زمستان کاوه زیانده باشد.  با فرض برق 1200 تومنی به ازای هر سهم تقریبا 23 تومان هزینه برق شناسایی نشده از ابتدای سال است که طبیعتا در فصل زمستان شناسایی خواهد شد.

سودسازی 1402 فولاد جنوب کاوه کیش در دو سناریو در نظر گرفته شده است. 

سناریوی اول: ضرایب گندله و اسفنجی و همچنین مقدار تولید برابر با سال مالی 1402 باشد.
سناریوی دوم: با توجه به افزایش تولید اسفنجی کشور در سال آتی، ضریب گندله افزایش و ضریب اسفنجی کاهشی در نظر گرفته شده است. همچنین مقدار تولید شمش با افزایش 200 هزار تنی لحاظ شده است.

از نکات قابل توجه شرکت تولید کمتر شمش در مقایسه با ظرفیت اسمی است. کاوه علیرغم ظرفیت اسمی 2.4 م تنی در 1402 فقط 1.6 م تن تولید کرده است. از مهمترین دلایل به ظرفیت نرسیدن فولادسازی، محدودیت تولید اسفنجی است، به طوری که با توجه به ضرایب فعلی اسفنجی در زنجیره، تولید شمش فراتر از اسفنجی تولیدی شرکت به صرفه نخواهد بود. از همین رو کاوه اقدام به ساخت واحد دوم اسفنجی جهت تامین خوراک فولادسازی کرده است. پیش بینی بهره برداری این واحد پاییز 1404 است.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید

search credit cards
search credit cards
نظر ثبت شده 0
منوی سایت