تحلیل بنیادی فولاد مبارکه اصفهان

خشایار 1403/01/29 122 0 دیدگاه
مدت زمان مطالعه : دقیقه

همانگونه که قبلا عرض شد نرخ محصولات داخلی فولاد مبارکه همبستگی بالایی با نرخ دلار آزاد دارد. از این رو هم دلار نیما (خرید ماده اولیه و فروش صادراتی) و دلار آزاد (فروش داخلی) در مفروضات در نظر گرفته شده است. مبنای نرخ فروش، نرخ ورق گرم و مابقی ورق ها با توجه به ضرایب تاریخی در نظر گرفته شده است.

سناریوی اول: دلار نیما 45، دلار آزاد 61، ورق گرم 33.5 م تومان، شمش فخوز 23.1، ضرایب خرید همانند سال 1402

سناریوی دوم: دلار نیما 45، دلار آزاد 64، ورق گرم 35.2 م تومان، شمش فخوز 23.1، ضرایب خرید براساس پیش بینی 

نرخ برق برای سال آتی 1500 و تعدیل نرخ برق به 1200 در سال مالی 1402 در محاسبات لحاظ شده است.

در بخش مالیات معافیت مالیاتی افزایش سرمایه در 1402 لحاظ شده و این معافیت برای 1403 در نظر گرفته نشده است.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید

search credit cards
search credit cards
نظر ثبت شده 0
منوی سایت