سود پاییز صنعت پالایشی

سود پاییز صنعت پالایشی
خشایار 1402/10/16 608 0 دیدگاه
مدت زمان مطالعه : دقیقه

سود پاییز صنعت در سطح تابستان و یا حتی بیشتر از آن است.

 


سودسازی این صنعت را می توان متاثر از چند مورد اساسی در نظر گرفت:

  • 1-نرخ دلاری کرک اسپرد: این آیتم در پاییز با افت 34% نسبت به تابستان روبرو شده است، فلذا این آیتم اثر کاهنده سود پاییز نسبت به تابستان خواهد بود.
  • 2-نرخ تسعیر: از اواسط شهریور دلار تسعیر صنعت از 28500 به نیمایی تغییر کرد. از این بابت تسعیر این صنعت که در تابستان 30-31 هزار تومان بود در فصل پاییز به 37.7 هزار تومان (رشد تقریبا 24درصدی) تغییر کرده است. فلذا این آیتم اثر فزاینده سود پاییز نسبت به تابستان خواهد داشت.

همانگونه که در نمودار نیز مشاهده می شود، با در نظر گرفتن تاثیر توامان این دو مورد باز هم اثر کرک ریالی پاییز نسبت به تابستان کاهشی بوده است (کاهش 17% ریالی). در نگاه اول اینگونه بنظر می آید که طبیعتا سود پاییز نیز پایین تر از تابستان و بالاتر از بهار باشد. اما اثرات موجودی چیز دیگری را نشان می دهد.

  • 3-اثر موجودی کالای ساخته شده: موجودی کالای ساخته شده شرکت های صنعت بین 7 تا 17 درصد فروش شش ماهه اول آنهاست. این موجودی کالای ساخته شده که بهای تمام شده پایینتری نسبت به بهای تمام شده فصل پاییز دارد، اثرات جدی در کاهش بهای تمام شده فروش در فصل پاییز خواهد داشت؛ فلذا این پارامتر تاثیر فزاینده ای در سود پاییز صنعت خواهد داشت، آیتمی که بازار به آن بی توجه است.
  • 4-موجودی ماده اولیه: پایین بودن نرخ موجودی ابتدای دوره پاییز نسبت به نرخ خرید فصل پاییز اثر کاهنده بهای تمام شده را خواهد داشت. این موضوع اگرچه در این فصل تاثیر کمتری نسبت به آیتم 3 دارد اما در هر شرکت با توجه به موجودی نفت ابتدای دوره اثر فزاینده در سود پاییز خواهد داشت.

 

  • برای مثال شبریز که در فصل بهار بدلیل اورهال و پایین بودن کرکها  129 ریال زیان ساخته بود و در فصل تابستان 1031 ریال سود داشت در فصل پاییز توانایی شناسایی 1200 ریال به ازای هر سهم خواهد داشت تا در مجموع نه ماهه به 2100 ریال سود برسد.
  • شپنا نیز که در فصل بهار 335 ریال سود شناسایی کرد. در فصل تابستان 697 ریال سود شناسایی کرد که 220 ریال آن از محل تسعیر ارز بود بعبارتی بدون در نظر گرفتن سود تسعیر در تابستان 477 ریال سود ساخت، در فصل پاییز می تواند بالای 500 ریال سود شناسایی کند تا در جمع نه ماهه به 1500 ریال سود به ازای هر سهم برسد.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید

search credit cards
search credit cards
نظر ثبت شده 0
منوی سایت