بررسی نمودار شاخص کل در سه تایم فریم

بررسی نمودار شاخص کل در سه تایم فریم
1402/07/09 708 0 دیدگاه
مدت زمان مطالعه : دقیقه

در تحلیل تکنیکال تفکیک روند ها در تایم فریم های مختلف اهمیت زیادی داشته و سطوح هندسی، روندها، الگوها  و جهت حرکت قیمت در آنها می تواند کاملا متفاوت باشد. بعضا در بازار دیده می شود از آنجایی که این تفکیک صورت نمی پذیرد ، شاهد اهمیت دادن به سطوحی در تایم فریم کوتاه مدت هستیم که اساسا حساسیت قیمت در آن بازه زمانی به سطح مورد نظر از دست رفته است. لذا در این مقاله، بنا داریم شاخص کل را در سه تایم فریم ماهانه، هفتگی و روزانه بررسی نماییم.


تایم فریم ماهانه

سطح معروف 2100 هزار واحدی بعنوان سقف شاخص در سال 99 در این تایم فریم بعنوان مهمترین سطح قیمتی مطرح بوده اما باید توجه داشت با توجه به بزرگی تایم فریم مورد بحث ، حتما باید تلورانس حداقل 5 درصدی را چه برای شکست این سطح و چه برای پولبک به آن درنظر گرفت . این محدوده با مستطیل قرمز رنگ روی نمودار اول مشخص شده است . بنابراین میتوان گفت قیمت پس از خروج از آن و شکست این سطح ، در وضعیت پولبک به این محدوده مهم قرار گرفته است . در این تایم فریم انتظار بر این است که تا زمانی که بالای این محدوده قرار داریم ، پتانسیل صعودی قیمت حفظ شده باشد. 

mothly technical analysisw by saham barez

تایم فریم هفتگی

سایکلهای زمانی که روی نمودار مشخص شده اند ، نقاط چرخش اصلی بازار در سه سال اخیر بوده و بجز دو مورد ،در سایر موارد با خطای کمی منجر به تغییر جهت اساسی در بازار شده است . آخرین سایکل زمانی تقریبا دوماه پیش همزمان شده است با تقاطع روند صعودی از آبان 1401 و روند نزولی از اردیبهشت امسال که مشخصا با واکنش نمودار قیمت همراه شده است . بنابراین در این تایم فریم نیز آنچه مشخص است پتانسیل صعودی قیمت همچنان حفظ شده و در حال نزدیک شدن به روند صعودی هستیم.

weekly technical analysis by saham barez

تایم فریم روزانه

در این تایم فریم اما اوضاع کمی متفاوت است . در وضعیت اصلاح هستیم و حساسیت قیمت به سطح 2150 هزار واحدی می باشد .بنابراین همانطور که در ابتدا عنوان شد ، سقف سال 99 در این بازه زمانی حساسیت خود را از دست داده و دو سطح حمایتی 2055 و 21500 جایگزین آن شده اند . از طرفی در RSI شاهد یک روند صعودی هستیم و احتمال اینکه اصلاح در محدوده 2055 به پایان برسد وجود دارد. در نهایت در این تایم فریم تریگر اصلی شروع روند صعودی با شکست 21500 خواهد بود و تا زمانی که زیر این سطح هستیم در این تایم فریم روند ما اصلاحی/نزولی خواهد بود . از طرفی درصورت شکست این سطح ، احتمالا RSI بالای سطح هفتاد قرار گرفته و معمولا این اتفاق در شاخص کل باعث ایجاد یک روند پایدارصعودی برای مدتی نسبتا طولانی میگردد. 

daily technical analysis by saham barez

جمع بندی

بنابراین با تفکیک نمودار به سه تایم فریم فوق نتیجه زیر حاصل میشود:

  • ماهانه : در موقعیت پولبک قرار داریم و پتانسیل صعودی نمودار حفظ شده است.
  • هفتگی: پتانسیل نمودار صعودی است و قیمت نزدیک به خط روند صعودی قرار دارد .
  • روزانه : در شرایط اصلاحی / نزولی قرار داریم و شکست 2150 هزار واحد میتواند باعث تغییر روند گردد. 

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید

search credit cards
search credit cards
نظر ثبت شده 0
منوی سایت