ارزش دلاری بازار

ارزش دلاری بازار
خشایار 1403/03/09 38 0 دیدگاه
مدت زمان مطالعه : دقیقه

نمودار فوق ،ارزش دلاری بازار یا نسبت شاخص به دلار را نمایش میدهد.

در نمایی دورتر ،کانال نزولی از مرداد 99 مشهود است که با توجه رفتار و تعدد واکنشهای قیمت میتوان به  کانال ترسیمی  وزن داد . در این نما ، "احتمال " تشکیل الگوی دو کف در 130B وجود دارد.

اما در نمای نزدیکتر و با خط گردن/مقاومت 150B ، احتمال شکلگیری الگوی سر و شانه کف (که در کادر سمت راست به آن اشاره شده است ) وجود داشته و درصورت تایید ،هدف دوم این الگو174B یا سقف سال 92 خواهد بود . 

همچنان مهمترین مقاومت نمودار قیمت در 200B قرار داشته و ارزش دلاری بازار از سقف 99 و 92  بدون احتساب شرکتهای اضافه شده در این سالها ،به ترتیب 68 و 20 درصد پایینتر است.

بدیهیست حرکت نمودار فوق از ترکیب حالات 9 گانه قیمت دلار آزاد و ارزش ریالی بازار (افزایش ،ثبات، کاهش برای هر کدام) حاصل گردیده و می بایست در بررسی سناریو های فوق لحاظ گردد. بعنوان مثال شکلگیری الگوی سر و شانه ذکر شده میتواند صرفا از محل کاهش قیمت دلار آزاد ایجاد گردیده و ارزش ریالی بازار بدون تغییر باقی بماند.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید

search credit cards
search credit cards
نظر ثبت شده 0
منوی سایت