1

ارزش ذاتی سهام

ارزش ذاتی سهام یا ارزش بنیادی ( (Intrinsic valueبر اساس دو عامل قدرت سودآوری و کیفیت کسب سود سنجیده می‌شود. تحلیلگران با بررسی صورت‌های مالی شرکت، میزان قدرت سودآوری آن را اندازه‌گیری می‌کنند. کیفیت کسب سود نیز با بررسی مواردی مانند مشتری‌مداری، کسب رضایت کارکنان،ریسک نسبی، رقابت و ... انجام می‌شود. ارزش ذاتی سهام لزوماً با ارزش بازاری آن یکسان نیست و ممکن است بالاتر یا پایین‌تر باشد.

منوی سایت