1

آربیتراژ

آربیتراژ (Arbitrage) به فرآیندی اشاره دارد که در آن معامله‌گران از تفاوت قیمت میان دو یا چند بازار سود می‌برند. 
این مسئله زمانی اتفاق میافتد که یک کالای مشابه در دو بازار قیمت‌های متفاوت داشته باشد. در این صورت، معامله‌گر جنس را از یک بازار با قیمت پایین می‌خرد و در بازار دیگر با قیمت بیشترمی‌فروشد. سرعت در آربیتراژ اهمیت بسیاری دارد. تلاش بر این است که این معاملات همزمان انجام شوند تا میزان ریسک نیز پایین بیاید. آربیتراژ در طول زمان به تعادل قیمت در بازارها منجر می‌شود.

 

منوی سایت